Pracownicy - Wydział Sztuk Pięknych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Pracownicy

Z-ca Dyrektora - dr Maciej Prarat
Dyrektor - dr hab. Robert Rogal, prof. UMK

dr hab. Adam Adamski
Bogusław Andruchowicz
mgr Anna Andrzejewska
dr Joanna Arszyńska
mgr Małgorzata Baka
prof. dr hab. Elżbieta Basiul
dr Ewa Bińczyk
dr hab. Piotr Birecki
mgr Dariusz Bógdał
dr Anastasia Christopoulou
dr Marta Chylińska
mgr Adam Cupa
Jarosław Czapla
dr Jolanta Czuczko
Jarosław Darowski
dr hab. Tomasz De Rosset, prof. UMK
Adam Fisz
dr Małgorzata Geron
dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
prof. dr hab. Jacek Gramatyka
dr Magdalena Iwanicka
prof. dr hab. Elżbieta M. Jabłońska
mgr Daria Jagiełło
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska
dr hab. Małgorzata Jankowska
mgr Joanna Jarmiłko
Marcin Jaskulski
dr Dorota Jutrzenka-Supryn
dr hab. Dorota Kamińska-Jones
dr Sławomir Kamiński
Wiesław Kania
mgr Magdalena Kapka
dr Joanna Karbowska-Berent
Bogumiła Kempińska
mgr Weronika Kofel
mgr Karolina Komsta-Sławińska
mgr Tomasz Kowalski
dr hab. Tomasz Kozielec
dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
dr hab. Joanna Kucharzewska
mgr Monika Kujawa
dr hab. Katarzyna Kulpińska
dr Teresa Kurkiewicz
dr Solida Lim
dr Teresa Łękawa-Wysłouch
prof. dr hab. Jerzy Malinowski
prof. dr hab. Dariusz Markowski
mgr Adam Moch
mgr Anna Mosingiewicz
dr hab. Piotr Niemcewicz
prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
mgr Arletta Piasecka
mgr inż. Beata Piaskowska
dr hab. Edgar Pill
dr Andrzej Podgórski
mgr Katarzyna Polak
dr Maciej Prarat
dr Filip Pręgowski
dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis
mgr Klaudia Rajmann
dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
dr hab. Robert Rogal, prof. UMK
dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
dr Alicja Saar-Kozłowska
dr inż. Ulrich Schaaf
dr Magdalena Sitkiewicz
dr Franciszek Skibiński
dr hab. Jacek Stachera
Kamil Staśkiewicz
dr Kinga Szczepińska
dr Bożena Szmelter-Fausek
dr hab. Elżbieta Szmit-Naud
dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
mgr Wiesława Topolska
dr hab. Michał Träger, prof. UMK
mgr Małgorzata Tretyn-Kalinowska
dr Mirosław Wachowiak
mgr Małgorzata Wawrzak
prof. dr hab. Tomasz Ważny
mgr Karolina Witkowska
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
dr Anna Zaręba
mgr Daria Zasada-Kłodzińska
mgr Agnieszka Zięba
dr Karolina Zimna-Kawecka