ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

O Katedrach

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa jest unikatową uniwersytecką jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą szeroko zakrojone badania, służące ochronie dzieł sztuki i sprawowaniu nad nimi profesjonalnej opieki w aspekcie zarówno administracyjnym jak i technicznym. Do podstawowych zadań Instytutu należą:

  • kształcenie wyspecjalizowanej kadry w zakresie teoretycznej ochrony i opieki nad zabytkami oraz praktycznej konserwacji i restauracji dzieł sztuki
  • prowadzenia badań w ramach opracowywania nowych technologii i technik konserwatorskich (materiałów i metod konserwacji)
  • realizacja zadań w zakresie badań i konserwacji dzieł sztuki (inwentaryzacji, dokumentacji, analizy techniki i technologii wykonania zabytków, tworzenie projektów konserwatorskich, praktyczna realizacja różnorodnych projektów konserwatorskich i restauratorskich)

Instytut tworzy strukturę zajmującą się szeroko ochroną dziedzictwa kulturowego we wszystkich możliwych aspektach. Jego wyjątkowość wynika z połączenia wiedzy i doświadczeń wielu wąsko wyspecjalizowanych specjalistów w celu kompleksowego rozwiązywania problemów związanych  z  ochroną zabytków i dzieł sztuki.

Obecnie w ramach Instytutu funkcjonuje 13 zakładów i pracowni o bardzo różnorodnych profilach, prowadzących  interdyscyplinarne badania rozwijające teorię oraz praktyczne działania służące  ochronie dziedzictwa kulturowego. Równocześnie Instytut zajmuje się kształceniem studentów w ramach sześciu specjalności, na stacjonarnych studiach licencjackich, magisterskich, a także podyplomowych, umożliwiając ponadto zdobywanie wyższych stopni i tytułów naukowych.  Struktura Instytutu od 1947 roku ciągle ewoluuje, ulegając przekształceniom i rozbudowie. Wraz z rozwojem teoretycznych podstaw ochrony zabytków zmianom ulegają zarówno oceny podjętych w przeszłości działań, jak i obecnie stosowane metody i środki.

Stały kontakt z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, zajmującymi się podobną problematyką, organizacja i udział w konferencjach, niezwykle ożywiona wymiana na poziomie studentów i pracowników sprawiają, że działania Instytutu są silnie osadzone w realiach międzynarodowych.  Szczególnie bliska współpraca łączy Instytut z ośrodkami naukowymi w Niemczech, we Francji, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Macedonii, we Włoszech, a także z Egiptem, Japonia i Chinami. Pracownicy wykonują ekspertyzy dla wielu instytucji w kraju i za granicą (np. UNESCO) i są powoływani do licznych zespołów doradczych, samodzielnie lub z innymi instytucjami realizują  prestiżowe, często wysokobudżetowe projekty badawcze. W ostatnim czasie Instytut  stał się  istotnym partnerem dla przedsiębiorców (m.in. z branży budowlanej). Od lat Instytut współpracuje z  muzeami, związkami wyznaniowymi, galeriami i kolekcjonerami. Wysoko wykwalifikowani pracownicy wchodzą w skład wielu znaczących gremiów, sprawują nadzory jako rzeczoznawcy a Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa jest jednym z dwóch Instytutów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, który uzyskał najwyższą ocenę w polskim szkolnictwie wyższym: kategorię A+.