Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Praktyki w jasogórskim klasztorze

obrazek:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach z przedstawieniami Scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego na Jasnej Górze

W ramach ćwiczeń terenowych prowadzone są prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach z XVII/XVIII wieku z przedstawieniami scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego.  Zdobią one boazerie korytarza łączącego Kaplicę Matki Boskiej z Refektarzem na Jasnej Górze. Prace realizowane są pod kierunkiem dr hab. Jacka Stachery przez studentów II i III roku – Michalinę Brzozowską, Agatę Pruciak, Patrycję Dądelę i Patrycję Wojtyś. Działania studentów oceniane są bardzo pozytywnie i wspierane przez Ojców Paulinów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć