Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

zdjęcie

Nowa konferencja w CSW

VIII Konferencja sztuki nowoczesnej

więcej informacji

zdjęcie

15 Sympozjum TIMS w Berlinie i polskie rozstrzygnięcie na przyszłość

Konferencja w Berlinie. Młyny ciągle mielą.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki w jasogórskim klasztorze

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach z przedstawieniami Scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego na Jasnej Górze

więcej informacji

zdjęcie

Nowa monografia

Klasztory Chełmińskie i ich księga

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium w Mariance

Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance.

więcej informacji

zdjęcie

Projekt Muzea Pamięci

Szanowni Państwo, na stronie projektu wiele się dzieje. Zapraszamy: http://muzeumpamieci.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Od Porcelisa do Ropsa

Ewelina Bednarz Doiczmanowa i Summer Course Study of the Arts in Flanders

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK w sprawie obrazu pędzla Bacciarellego.

więcej informacji

Archiwum