Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

II TURA UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2021/2022

Dla kierunku jednolite magisterskie: malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 11.08 (środa) – 10.09.2021 r. (piątek) do godz. 23:59. Egzaminy wstępne, oparte na portfolio i autoprezentacji odbywają się w dniach: 14.09 (wtorek) – 15.09.2021 r. (środa), dodatkowym kryterium jest konkurs świadectw dojrzałości.

Dla kierunków I stopnia: historia sztuki, krytyka artystyczna, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 11.08 (środa) – 13.09.2021 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków II stopnia: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 11.08 (środa) – 20.09.2021 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. Kandydaci na historię sztuki przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury na podstawie konkursu ocen ze studiów.