Instytut Artystyczny

ul. Szosa Bydgoska

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Katedry

Obecną strukturę Dyscypliny tworzą katedry

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

 1. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 3. dr Joanna Arszyńska
 4. dr Kinga Szczepińska
 5. dr Teresa Łękawa-Wysłouch
 6. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 7. dr hab. Robert Rogal, prof. UMK
 8. dr Solida Lim
 9. mgr Magdalena Kapka

(prac. techniczni) Bogumiła Kempińska, Jarosław Czapla, dr Magdalena Iwanicka  Marcin Jaskulski

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Dziedzictwa Kulturowego na Papierze, Skórze, Tkaninie

      1. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK -kierownik

 1. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 2. dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
 3. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 4. dr Jolanta Czuczko
 5. dr Joanna Karbowska-Berent
 6. mgr Agnieszka Zięba
 7. mgr Karolina Komsta-Sławińska
 8. dr Katarzyna Zapolska
 9. mgr Ivona Jablonskaja

(prac. techniczni) Joanna Jarmiłko, Małgorzata Tretyn-Kalinowska, Maciej Banasiak

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych

 1. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 3. mgr Arletta Piasecka
 4. dr Andrzej Podgórski
 5. mgr Katarzyna Polak
 6. dr Anna Zaręba
 7. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
 8. mgr Karolina Witkowska
 9. dr Marta Chylińska
 10. mgr Hanna Rubnikowicz- Góźdź

(prac. techniczni) mgr Wiesława Topolska, mgr Monika Kujawa, Kamil Staśkiewicz

 

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych

 1. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK -kierownik
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 4. mgr Klaudia Rajmann
 5. dr Magdalena Sitkiewicz
 6. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 7. dr Bożena Szmelter-Fausek
 8. dr Teresa Kurkiewicz
 9. mgr Dariusz Bógdał
 10. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 11. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 12. dr Ewa Bińczyk
 13. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 14. mgr Magdalena Chomiak
 15. mgr Ewelina Kołakowska
 16. dr Anastasia CHRISTOPOULOU (asystent naukowy-projekt)
 17. mgr Julia Szczerbińska-Klossek (zastępstwo)

(prac. techniczni) mgr Adam Cupa, mgr Daria Zasada-Kłodzińska, Bogusław Andruchowicz, Adam Fisz, Jarosław Darowski

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

 1. prof. dr hab. Dariusz Markowski – kierownik
 2. dr hab. Mirosław Wachowiak
 3. dr Sławomir Kamiński

(prac. techniczny) mgr Anna Andrzejewska

 

Katedra Grafiki

 1. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 5. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 6. dr Jakub Jaszewski
 7. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 8. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 9. dr Jakub Wawrzak
 10. mgr Oksana Budna-Kaczor
 11. mgr Piotr Czyż

(prac. techniczni) mgr Roman Lewandowki, Dariusz Mruk

 

Katedra Projektowania Graficznego

  1. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – kierownik
  2. dr Piotr Florianowicz
  3. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
  4. dr Krzysztof Skrzypczyk
  5. mgr Paweł Gojowy

Katedra Plastyki Intermedialnej

 1. dr hab. Krzysztof Białowicz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Tomasz Wlaźlak
 3. dr Radosław Staniec
 4. dr hab. Marian Stępak
 5. dr Maria Szczodrowska
 6. dr Dorota Chilińska
 7. dr Joanna Chołaścińska
 8. dr hab. Witold Jurkiewicz, prof. UMK
 9. dr hab. Anna Kola, prof. UMK

(prac. techniczni) mgr Arkadiusz Soroka, mgr Szymon Chyliński

 

Katedra Rzeźby i Architektury Wnętrz

 1. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK – kierownik
 2. mgr Aleksandra Truchel-Treder
 3. dr Katarzyna Utecht
 4. mgr Julia Wleklińska
 5. mgr Krystian Laszewicz
 6. dr Maciej Wierzbicki
 7. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 8. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 9. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 10. dr Sebastian Mikołajczak
 11. dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 12. dr Aleksander Paskal
 13. dr Stanisław Kośmiński
 14. mgr Katarzyny Rudólff-Kanabaj
 15. dr Marcin Podskarbi

(prac. techniczni) Bogdan Pepliński, Jan Borowski-Beszta

 

Katedra Rysunku

 1. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK – kierownik
 2. dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK
 3. dr Aleksandra Sojak-Borodo
 4. prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
 5. prof. dr hab. Marek Szary
 6. mgr Paulina Gołoś
 7. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 8. dr Katarzyna Łyszkowska

(prac. techniczny) Paweł  Otwinowski

 

Katedra Edukacji Artystycznej

 1. Dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK – kierownik
 2. mgr Agata Polny
 3. dr Barbara Kaczorowska
 4. mgr Joanna Cieślikowska
 5. dr Edyta Kasperkiewicz
 6. dr Dominika Łowkajtis

 

Katedra Malarstwa

 1. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK – kierownik
 2. dr Justyna Grzebieniowska-Wolska
 3. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 4. dr hab. Piotr Klugowski
 5. dr hab. Kazimierz Rochecki
 6. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 7. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska
 8. dr Anna Wójcicka
 9. dr hab. Anna Wysocka-Bogacka, prof. UMK
 10. dr Piotr Zaporowicz
 11. mgr Oskar Gurbada
 12. dr Waldemar Żuchnicki (zastępstwo)

(prac. techniczny) Adam Gajewski, Jacek Szczepaniak

 

Zapraszamy ciągle na strony poszczególnych Zakładów i Pracowni:

 1. Zakład Edukacji Artystycznej
 2. Zakład Grafiki
 3. Zakład Malarstwa
 4. Zakład Plastyki Intermedialnej
 5. Zakład Rysunku
 6. Zakład Projektowania Graficznego
 7. Zakład Rzeźby
 8. Pracownia Architektury Wnętrz
 9. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
 10. Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
 11. Zakład Technologii i Technik Malarskich
 12. Zakład Kształcenia Artystycznego
 13. Zakład Konserwacji Elementów i Detali  Architektonicznych
 14. Zakład Konserwacji Papieru i Skóry