Instytut Artystyczny

ul. Szosa Bydgoska

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

O Katedrach

Instytut Artystyczny  to unikatowa jednostka uniwersytecka naukowo- dydaktyczna   realizująca  badania   w  obszarze  sztuki ( przede  wszystkim w zakresie   sztuk wizualnych i projektowych ) oraz  humanistyki z naciskiem  na  teorię i dydaktykę  artystyczną. Kadrę stanowią  specjaliści  i jednocześnie aktywni  artyści  zapewniający  wyróżniający  poziom  prowadzonych badań oraz  gwarantujący wysoką  jakość kształcenia studentów  adekwatną do wymogów  współczesności.  Specyfika  instytutu  wyraża się głównie poprzez działania   jego pracowników  na szerokim polu sztuki (architektury  wnętrz, grafiki, malarstwa, rzeźby oraz  sztuki  mediów) zarówno w kraju  jak  i  zagranicą.

Instytutowe galerie (Galeria S,  Galeria Zakładu Grafiki,  Galeria 9,39) są miejscem  spotkań   twórczych oraz realizacji  projektów  o zasięgu krajowym  i międzynarodowym  między innymi: Międzynarodowe Biennale  Rysunku Studenckiego, Międzynarodowy Projekt  Medalierski, Festiwal Performance “Koło Czasu”. Przy realizowaniu zadań  upowszechniających  w zakresie sztuki  oraz edukacyjnych  instytut stale współpracuje z krajowymi instytucjami kultury ( Muzea Okręgowe, Galerie Sztuki, Centra Sztuki Współczesnej) , z  fundacjami i stowarzyszeniami artystycznymi, a także z zagranicznymi galeriami  i  uczelniami  w  Europie (Niemcy, Belgia, Włochy, Bułgaria  Ukraina, Białoruś).

Do podstawowych  zadań  Instytutu  należy:

  •  prowadzenie  badań  naukowych  i działalności artystycznej w obszarze  nauk humanistycznych  i w obszarze sztuki (organizacja konferencji naukowych, wydarzeń artystycznych, wydawanie       publikacji,  wspieranie indywidualnych projektów twórczych)
  • kształcenie  na poziomie magisterskim  na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, realizacja  pozostałych form kształcenia jak studia podyplomowe i  warsztaty edukacyjne,
  • współpraca ze środowiskiem zewnętrznym , udział w projektach  badawczych  i artystycznych o charakterze komercyjnym

W strukturze Instytutu funkcjonuje 7 zakładów oraz jedna samodzielna pracownia. To właśnie  specyfika tych  jednostek wyznacza kierunki badań  oraz działań artystycznych, a osiągnięcia   wnoszą  znaczący wkład w sztukę współczesną oraz w  ochronę dziedzictwa kulturowego. Aktywność naukowa i twórcza oraz  liczne nagrody pracowników zostały docenione w  ostatniej parametryzacji  dokonanej przez  MNiSW,  Instytut Artystyczny jako jednostka w strukturze ocenianego Wydziału Sztuk Pięknych  może poszczycić się tym samym najwyższą  kategorią A+ .

Oferta dydaktyczna realizowana aktualnie przez instytut  to  studia magisterskie na kierunkach artystycznych: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba oraz sztuka mediów i edukacja wizualna. Prowadzone specjalności w ramach  kierunków stanowią  dodatkowy, istotny element w  przygotowaniu studentów do wymagającego rynku sztuki/pracy. Corocznie we współpracy z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”  organizowana jest wystawa wyróżnionych dyplomów artystycznych. Instytut prowadzi także studia podyplomowe w zakresie witrażu i szkła artystycznego. Studenci uczestniczą  w programach mobilności  Most oraz Erasmus+.  Liczne koła naukowe  pozwalają młodym  artystom  na rozwijanie swoich  pasji twórczych  poprzez organizację wystaw, plenerów artystycznych  oraz wspieranie indywidualnych projektów. Nasi studenci i doktoranci  są laureatami   polskich i zagranicznych konkursów, a przyznawane liczne stypendia MNiSW  za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe są  uznaniem  ich talentów, zaangażowania, a także maksymalnego wykorzystania możliwości oferty programowej.