Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

I TURA rekrutacji 2022/2023

Dla kierunku GRAFIKA, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 5.07.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Ocena nadesłanych zdalnie portfolio i autoprezentacji odbywa się w dniach 7.07-8.07.2022 r. (czwartek-piątek).

Dla kierunku MALARSTWO, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 8.07.2022 r. (piątek) do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 11.07-12.07.2022 r. (poniedziałek-wtorek).

Dla kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ I stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 5.07.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 7.07-8.07.2022 r. (czwartek-piątek). Dla kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ II stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 24.07.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie nadesłanych zdalnie portfolio i listu motywacyjnego oraz stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 26.07.2022-27.07.2022 (wtorek-środa).

Dla kierunku KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 8.07.2022 r. (piątek) do godz. 23:59. Stacjonarna kwalifikacja prac odbywa się 11.07.2022 r. (poniedziałek). Stacjonarne egzaminy praktyczne odbywają się w dniach 11.07-13.07.2022 r. (poniedziałek-środa).

Dla kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA I stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 8.07.2022 r. (piątek) do godz. 23:59. Stacjonarna kwalifikacja prac odbywa się 11.07.2022 r. (poniedziałek). Stacjonarny egzamin praktyczny odbywa się w dniach 11.07-13.07.2022 r. (poniedziałek-środa). Dla kierunku SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA II stopnia, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 24.07.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Rekrutacja na podstawie oceny stacjonarnie przedstawionego portfolio i stacjonarnej rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 26.07.2022-27.07.2022 (wtorek-środa).

Dla kierunków na studia I stopnia: HISTORIA SZTUKI, KRYTYKA ARTYSTYCZNA, OCHRONA DÓBR KULTURY, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 11.07.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia II stopnia: HISTORIA SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 24.07.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59. Kandydaci na historię sztuki przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury na podstawie konkursu ocen ze studiów.