Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

I TURA rekrutacji 2021/2022

Dla kierunków: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 7.06 (poniedziałek) – 6.07.2021 r. (wtorek) do godz. 23:59. Egzaminy wstępne, oparte na portfolio i autoprezentacji prowadzone są w dniach: 8.07 (czwartek) – 9.07.2021 r. (piątek), dodatkowym kryterium jest konkurs świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia I stopnia: historia sztuki, krytyka artystyczna, ochrona dóbr kultury, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 7.06 (poniedziałek) – 8.07.2021 r. (czwartek) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kierunków na studia II stopnia: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, w pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiega w dniach: 7.06 (poniedziałek) – 26.07.2021 r. (poniedziałek) do godz. 23:59. Kandydaci na historię sztuki przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury na podstawie konkursu ocen ze studiów.