Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Katedry

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

Katedra Historii Sztuki i Kultury

Katedra Konserwatorstwa

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 

Ponieważ strona www jest w przebudowie ciągle zapraszamy na strony dawnych Zakładów:

  1. Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
  2. Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
  3. Zakład Konserwatorstwa
  4. Zakład Muzealnictwa
  5. Katedra Historii Sztuki i Kultury